Nilay Çelebi

Nilay Çelebi 1986 İstanbul doğumludur. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 2003 yılında Haydar Akçelik Kız Meslek lisesini bölüm birincisi olarak bitirmiştir. Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümüne geçiş yapmıştır. Lisansını Anadolu Üniversitesinde Okul Öncesi Öğretmenliğinden tamamlayarak 2007 yılında mezun olmuştur. Üniversite yıllarında özel eğitim kurumlarında farklı gelişen çocuklarla çalışma imkanı sağlamış ve bu doğrultuda mesleğine devam etmeye karar vermiştir. 2004 yılında çalışma hayatına Türkiye’nin  ilk eğitim okulu olan Mehmet Oyal Özel Eğitim Okulunda çalışmaya başlamıştır. Burada farklı gelişim gösteren farklı özel gereksinimi olan çocuklarla hem yarım gün grup eğitim hemde bireysel destek eğitimcisi olarak görev yapmıştır. Kurumda çalışmaları esnasında özellikle otizm alanında  kendini geliştirmek için  özel  eğitim alanının önemli isimlerinden Prof. Dr. Gönül Kırcaali, Prof. Dr. Yeşim Güleç Aslan, Prof. Dr. Onur Kurt’un hazırlamış olduğu OÇİDEP 1- OÇİDEP 2 (otizmli çocuklar için davranışsal eğitim ) eğitim programına katılmıştır. Yine 2009 yılında Küçük Adımlar Eğitim Programı, Uygulamalı Davranış Analizi gibi konulardaki çalışmalara katılmıştır.2010 yılında Mehmet Oyal Özel Eğitim okulundaki beş yıllık görevinden ayrılarak 2010 yılında Tohum Otizm Vakfı’nda otizm spektrum tanısı almış çocuklar ve aileleri ile çalışmaya başlamıştır. Vakıftaki iki yıllık süre boyunca Prof. Dr. Binyamin Birkan’dan Uygulamalı Davranış Analiz eğitimi almaya devam etmiştir. Eğitimlerle birlikte kurum içerisinde hem çocuklarla hemde ailelerle uygulama yapmaya devam etmiştir. Ardından  2012 yılında Tohum Otizm Vakfındaki görevinden ayrılarak Özel Eğitim Uzmanı/Psikolog Sezgin Kartal’ın kurucusu olduğu Nova Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitimci olarak çalışmaya başlamıştır. Bir yıl içerisinde eğitimci görevinin yerine yedi yıllık sürecek olan eğitim koordinatörü olarak çalışmaları devam etmiştir. Uygulamalarına otizm, genel gelişimsel gecikme, iletişimsel bozukluk, dikkat eksikliği/ hiperaktivite bozukluğu olan çocukların eğitim programlarını oluşturma, gelişimlerini ve programlarını takip etme, yeni uzmanların yetiştirilmesi, kurumda eve yönelik olarak aileleri ve ilgili uzmanları uygulama konusunda yönlendirme şeklinde devam etmiştir. Sezgin Kartal ile çalışma süreci boyunca çocuk gelişimi testleri, ULOK ( uluslararası otizm konferansı )Prof. İbrahim Halil Diken tarafından verilen, Doğal Dil Teknikleri, GOBDÖ ( Gilliam Otizm Bozukluk Derecelendirme, Doç. Dr. Ayten Düzkantar’ın Cinsel Eğitim, Duyu bütünleme workshop gibi eğitimlere katılım göstermiştir. 2017 yılında Nova Özel Eğitim Merkezindeki görevini sonlandırarak çalışmalarına bireysel olarak devam etmiştir. 2017 yılında Kurucusu olduğu Uzman Psikolog Başak Dilber, Lina Danışmanlık Merkezi’nde ve Uzman Konuşma Terapisti Füsun Yılmaz’ın kurucusu olduğu İstanbul Dil Konuşma Merkezinde 0-6 yaş grubu olan öğrencilerle çalışmalarına devam etmiştir. Bireysel çalışmalarına devam ederken Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Prof. Nahit Mukaddes Motavalli ve Prof. Dr. Canan Tanıdır gibi psikiyatristlerin yönlendirmiş olduğu öğrencilere ve ailelerine de  danışmanlık yapmıştır. Doç. Dr. Barış Ekici Nöroplay eğitimi, Doç. Dr. Oktay Taymaz Sarı ve Prof. Alev Girli  Zihin Kuramı, Pep-r , Yrd. Doç. Dr. Tamer Ergin Pass Bilişsel Müdahale Programı, Çözüm Disleksi O-DİST- O-DMP ( okul öncesi dönemde disleksi)  gibi eğitimlere katılarak çalışma hayatına devam etmiştir.

2023 yılında kurucusu olduğu E.N.D gelişim ve psikoloji merkezinde çalışmalarını sürdürmektedir.